Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Bilgi Edinme

:

Giriş

BilgiEdinme
 
 
 
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
   
 •  
 • Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.
   

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre:
 

 

 
 • Türk vatandaşları ile karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye de ikamet eden yabancılar Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanabilirler.
   
   
 •  
   
   
 • Vatandaşlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler. Türkiye de ikamet eden yabancılar ve tüzel kişiler de kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak bilgi isteyebilirler.
   
   
 •  
   
   
 • Başvurular, dilekçeyle, bu Kanunla belirlenen matbu formu doldurmak suretiyle, ya da faks veya e-posta yoluyla yapılabilir. Başvuruda, ad soyad, açık adres ve imza mutlaka olmalıdır.
   
   
 •  
   
   
 • Bilgi, hangi kurumdan isteniyorsa, başvuru o kuruma yapılmalıdır.
   
   
 •  
   
   
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanmak için yapılan başvurular, 15 iş günü içinde cevaplandırılır.
   
   
 •  
   
   
 • Başvurunun reddedilmesi halinde, 15 gün içerisinde bu Kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir.
   
   
 •  
   
   
 • Sitemizin online başvuru bağlantılarından başvurunuzu yapabilirsiniz.
   
   
 •  
   
   
 • Başvurunuzun hangi aşamada olduğunu, T.C. kimlik numaranızı ve sistem tarafından size verilecek olan işlem parolasını kullanarak, sitemizin başvuru takip bölümünden sorgulayabilirsiniz.
   
   
 •  
   
   
 
 
 
 
 MEVZUAT
 

Kanun                                      Yönetmelik
 
 
 ONLINE BAŞVURU
 
 BAŞVURU FORMU
 

 
Gerçek Kişiler İçin                                      Tüzel Kişiler İçin
 
​​​​​BasvuruFormuGercek.docBasvuruFormuGercek.doc
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • PEKAY
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı