Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

:

Av Malzemeleri Satın Alma ve Satış

İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsın imzaladığı dilekçe)
Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (Önlü arkalı çekilmiş okunaklı)
Sağlık Raporu  (Tüfek Satıcılık (Bayilik) Belgesi, Av Malzemeleri Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi ile Mermi Satın Almasında Sakınca olmadığına dair-(Almış olduğu sağlık kuruluşunun mühür ve kaşesi ile tasdikli olacak.)
Adli Sicil Belgesi (Şubeden almış olduğu adli sicil evrakının arkasına arşiv kaydı ile birlikte alınacak)
8 adet vesikalık resim İşyerine ait (2) adet Tapu Fotokopisi.
Kanuni mal sahibi yada kanuni yetkilisi ile Noter huzurunda yapılmış Kira Kontratı aslı. (Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı yazılacak, Örnek:  Av Bayiliği için ) İşyerinin tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak yazı.  (Üst yazı şubeden yazılıyor.)
Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi ya da şahsın 2521 Sayılı Kanun Hükümleri ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uyacağına dair noterden taahhütname Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (aslı ya da noter tastikli) (Bu poliçeye satın alınacak av malzemesi ve mermilerin naklinin yapılacağı bir adet araç plakası ile poliçeye Riziko adresi olarak işyerinin adresi de yazdırılacaktır.)
İtfaiye Raporu (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına Kurumumuzdan yazı yazılıp buradan alacaklardır.) Örnek-5 Şube tarafından yaptırılır.
İşyeri Tahkikatı (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri basit krokisi ve çelik kasanın yeri gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır.  Yukarıda belirtilen evrakların tamamlandığı dosyasını teslim eden şirket yetkilisi ya da şahıs olarak müracaat edenlerin işyeri tahkikatı yaptırılır.
Not: Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin de (Resimli tasdikli ikamet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi,  Dr. Raporu, adli sicil belgesi ile noter taahhütnamesi alınacaktır) Evrakları tamamlanan dosya izin belgeleri tanzim edilerek onay için Valilik makamına yazılır.​
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu