Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Poligon sahiplari

”Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere”  Taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları  tamamlayıp  ikamet  ettikleri ilçe  Emniyet  Müdürlüğü Ruhsat Büro Amirliklerine müracaat etmeleri  halinde Kaymakamlık Makamının  uygun görmesi durumunda  silah taşıma ruhsatı  verilir.

1) DİLEKÇE

2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI

3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)

5) SABIKA KAYDI (Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.) (Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)

6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.

7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA

9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE İş sahiplerinden;

a-İşletme ruhsatı fotokopisi,

b-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

c-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

d-Yönetimden sorumlu ortakları  ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı, -

Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden,

a-İş sahiplerinden istenen belgeler,

b-İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,

c-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,​

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu