Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

:

Satıcılık (Bayilik) Belgesi Tanzimi İçin İstenilen Belgeler

SATICILIK (BAYİLİK) BELGESİ TANZİMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER (2521 Sayılı Yönetmelik Madde:10)
01- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsin imzaladığı
dilekçe.)
02- Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (Önlü arkalı çekilmiş okunaklı)
03- Sağlık Raporu (Satıcılık (Bayilik) Belgesi almasında Psikolojik, ürolojik ve fiziki bir rahatsızlığı olmadığına dair-(Almış olduğu sağlık kurulusunun mühür ve kaşesi ile tasdikli olacak.)
04- 4-adet vesikalık resim
05- Tapu Fotokopisi (2) adet ve Noter huzurunda yapılmış Kira Kontratı aslı. Yada noter tasdiklisi. ( Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı özellikle Av Bayiliği için yazılacak)
06- Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi yada sahsın 2521 Sayılı Kanun Hükümleri ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uyacağına dair noterden taahhütname
07- Mesul Müdür Sözleşmesi ve Mesul müdür Taahhütnamesi ile Mesul Müdürün tahkikat evrakları (Mesul müdür görevlendirenlerde istenecek)
08- Örnek-5 Şube tarafından yaptırılır.
09- İşyeri Tahkikatı : (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri basit krokisi gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır.
  (Yukarıda belirtilen evrakların tamamlandığı dosyasını teslim eden şirket yetkilisi yada şahıs olarak müracaat edenlerin işyeri tahkikatı yaptırılır.
Not: Müracaatçi sirket ise sirketi imzaya yetkili kişinin de (Resimli tasdikli ikamet belgesi, nüfus cüzdani fotokopisi, Vukuatli nüfus kayit örnegi, adli sicil belgesi ile noter taahhütnamesi alinacaktir)
Evraklari tamamlanan dosya izin belgeleri tanzim edilerek onay için Valilik makamina yazilir.

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu