Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
CAN GÜVENLİĞİNDEN DOLAYI SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER 


1-) DİLEKÇE 
(Can Güvenliğinin Tehlikede olma sebebi, ne iş yaptığı, can güvenliğinden dolayı herhangi bir yere müracaatının olup olmadığı belirtilecek ve bununla ilgili belgeler silah ruhsatı müracaat dosyasına konulmak üzere müdürlüğümüze getirilecektir)

2-) NÜFUS CÜZDANININ ASLI ve FOTOKOPİSİ

3-) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının rapor üzerine yazılı olması gerekmektedir )

4-) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU 
(Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak) Web sitemiz ana sayfasında
bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

​5-) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş )

6-) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA

7-) CAN GÜVENLİĞİNE GEREKÇE GÖSTERİLEN OLAYLAR İLE İLGİLİ BELGELERİN ASLI 
( Mahkeme kararları, koruma- uyarı tebligatları, ifade, olay yeri tutanakları gibi ) 

Not: Adli Sicil Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği ve Adres kayıt Bilgileri müracaat ettiğiniz birim tarafından çıkartılıp silah işlem dosyanızda konulacaktır. ( Adli sicil belgeleri müracaat edilen birim tarafından çıkartılmaktadır. Ancak: İsim, Soyadı, Yaş tahsisi varsa buna göre ayrı ayrı adli sicil belgesi istenmektedir. Adli Sicil belgesinin konusu silah ruhsatı olacaktır. ) ​

8-) PARMAK İZİ FORMU 
( Silah ruhsat müracaatlarında şahıslarım parmak izleri alınmakta olup, daha önce parmak izi verenlerden parmak izi ünitelerinde hızlı kimlik kontrol formu verilmektedir. Bu belgeyi müracaat aşamasında ibraz edebilirsiniz ) 

9-) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE ( Dilekçesinde can güvenliği gerekçesi için belirtilen işle ilgili belgeler ) 
a-) Şirket sahibi, ortağı veya çalışanı iseniz. 
-Şirket çalışanı ise; görev belgesi ve yetkili kişiye ait imza sirküleri aslı veya noter onaylı suretleri, maaş bordrosu,SGK Hizmet listesi 
-Şirket ortağı veya imza yetkili müdür ise; ciroyu gösterir vergi beyannamesi (vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı), imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı suretleri, ticaret sicil gazetesi, vergi mükellefiyet belgesi, ticari faaliyet belgesi 
-Şahıs firması sahibi ise; şirket bilançosu (vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı), vergi levha fotokopisi, oda kayıt belgesi, vergi mükellefiyet belgesi, ticari faaliyet belgesi 
b-) Kamu kurumunda​ çalışıyorsanız: 
Bağlı bulunduğunuz kurumdan mühürlü görev belgesi. (Düzenlendiği tarih itibariyle 30 günlük süreyi geçmemesi gerekmektedir. 
c-) Emekliyseniz : 
Emekli Cüzdan Fotokopisi veya SGK Kurumundan alman emeklilik yazısı 
d-) Gayrimenkulle geçiniyorsanız : 
Gayrimenkullerinizin belgeleri, Vergi mükellefiyet belgesi 
e-) Hiçbir iş yapmıyorsanız: 
Dilekçenizde ve İstek formunda durumunuzun belirtilmesi. 

AÇIKLAMA: Can güvenliğine gerekçe gösterilen olay veya işle ilgili fotokopi olarak getirilen evrak tasdikli olmalı ya da aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde, görevli personel tarafından tasdik edilecektir. 

​​
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu