Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

48/5 (1.kez) Alkollü Olarak Araç Kullanma

Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesine istinaden  (1.Kez ) işlem yapılmış sürücülerin, Süresi sonunda sürücü belgelerini iade alabilmeleri için; her hangi bir nakil vasıtaları vergi dairesi müdürlüğünden Trafik İdari Para Cezası olmadığına dair mühürlü kaşeli ‘‘ Borcu Yoktur’’  belgesini  almaları gerekmektedir.

NOT:  11.06.2013 tarihli kanun değişikliğinden önce Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesine istinaden işlem yapılmış sürücüler için ‘‘ Borcu Yoktur’’ belgesi istenmemektedir.

48/5 (2.kez) Alkollü Olarak Araç Kullanma

Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesine istinaden  (2.Kez ) işlem yapılmış sürücülerin, Süresi sonunda sürücü belgelerini iade alabilmeleri için;  Halk Sağlığı Müdürlüklerince düzenlenen ‘‘Sürücü Davranışlarını Geliştirme’’ eğitimine katıldığına dair belge ve mühürlü kaşeli ‘‘ Borcu Yoktur’’ belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

NOT:  11.06.2013 tarihli kanun değişikliğinden önce Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesine istinaden işlem yapılmış sürücüler için ‘‘ Borcu Yoktur’’ belgesi istenmemektedir.

48/5(3.kez) Alkollü Olarak Araç Kullanma

Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesine istinaden  (3.Kez ) işlem yapılmış sürücülerin, Süresi sonunda sürücü belgelerini iade alabilmeleri için;  İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı Özel Psiko-teknik Değerlendirme Merkezlerinden ‘‘Psiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayene Raporunu’’  ve mühürlü kaşeli ‘‘ Borcu Yoktur’’ belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

NOT:  11.06.2013 tarihli kanun değişikliğinden önce Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesine istinaden işlem yapılmış sürücüler için ‘‘ Borcu Yoktur’’ belgesi istenmemektedir.

118. Madde (Ceza Puanı)

118. Madde 1.kez (Geriye Dönük Bir Yıl İçerisinde 100 Ceza Puanını Doldurmak)

İşlem yapılmış sürücülerin, Süresi sonunda sürücü belgelerini iade alabilmeleri için;  Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarınca düzenlenen ‘‘Trafik ve Çevre Bilgisi’’ eğitimine katıldıklarına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.


118. Madde 2.kez (Geriye Dönük Bir Yıl İçerisinde 200 Ceza Puanını Doldurmak)

İşlem yapılmış sürücülerin, Süresi sonunda sürücü belgelerini iade alabilmeleri için; İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı Özel Psiko-teknik Değerlendirme Merkezlerinden ‘‘Psiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayene Raporunu’’  aldıklarına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

118. Madde 3.kez (Geriye Dönük Bir Yıl İçerisinde 300 Ceza Puanını Doldurmak)

Geriye dönük bir yıl içerisinde 300 ceza puanı doldurduğu tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. İadesi için ilgili mahkemenin kararı gerekir.


51/2-b  (Hız Sınırlarına Uymamak)

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlâl suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı beş defa ihlâl ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. İşlem yapılmış sürücülerin,  Süresi sonunda sürücü belgelerini iade alabilmeleri için;  İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı Özel Psiko-teknik Değerlendirme Merkezlerinden ‘‘Psiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayene Raporunu’’  aldıklarına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.​


​​
 

 İçerik Düzenleyicisi

 
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı